Bergen

Spilleavhengige i Bergen

Gruppebilde fra en utflukt i juni 2012 med støttegruppen for spilleavhengige i Bergen.

Støttegruppen for spilleavhengige kom for fullt opp å kjøre i Bergen først i 2012. Grunnen til at dette ikke kom på plass før, skyldes ganske enkelt manglende rekruttering. Fordi nettverket er uformelt i sin form og natur, er det ingen sentral rekruttering av medlemmer til de lokale gruppene. Ønsker man en støttegruppe i sin by, må man selv ta initiativ til dette, og stå for eventuell rekruttering. I 2012 kom gode krefter inn i form av spilleavhengige som møtte medlemmer av gruppen i Oslo på en behandlingsinstitusjon og tok et tak for å få etablert et lignende tilbud til spillavhengige i byen mellom de syv fjell.

De effektive bergenserne fikk raskt kommet i kontakt med aktuelle kandidater, og satt i gang med en rekke spennende sosiale aktiviteter. Sommeren 2012 hadde gruppen i Bergen blant annet i utflukter og filmkvelder. De har også greid å opprettholde aktivitetsnivået utover så langt i 2013 og har ukentlige private treff i tillegg til månedlige åpne møter for å ta imot nye medlemmer.

Generelt har støttenettverket for spilleavhengige god spredning mellom kjønn og alder, så er også tilfellet i Bergen. Av den «hard kjernen» som består av cirka elleve stykker, er åtte menn og tre kvinner. Gjennomsnittsalderen er på cirka 30 år, hvor den eldste er 48 år og den yngste 27 år. Alder og kjønn har dog erfaringsmessig mindre og si for om man fungerer i gruppene eller ikke. Personlighet, innstilling, motiv og motivasjon har langt mer.

Siden oppstarten har tre stykker fra Bergen dratt på behandlingsinstitusjon etter å ha kommet i kontakt med gruppen. For mange er nettopp kontakten det første steget på en ny vei. Alt støttegruppene kan gjøre er dog å gi deg et tilbud om sosiale aktiviteter, kameratskap og noen å prate med. Du må selv ta de tyngste takene, inkludert å erkjenne at du faktisk har et spilleproblem og å komme deg ut av spilleavhengigheten. Det er ikke enkelt, men det er heller ikke umulig. Og det er dessverre ingen andre enn deg selv som kan gjøre noe med det.

Kontakt oss!