Hvordan hjelpe en venn med spilleproblemer

Biter neglerKanskje du kjenner noen som sliter med spilleproblemer, men føler deg usikker på hvordan du kan hjelpe vedkommende? I dag skal vi her på Spilleavhengig.com gi deg noen gode råd for deg som ønsker å hjelpe.

Fakta om spill og spilleproblemer

  • Per i dag er det registrert 25 500 personer med spilleproblemer her i landet
  • 62 000 av disse personene har eller har hatt spilleproblemer minst en gang i livet
  • Det fremgår av undersøkelser at unge menn spiller mest og oftere opplever spilleproblemer

.

Offentlig og kvalitetssikret

Personer som sliter med spilleproblemer ønsker som regel ikke å snakke om dette. Derfor kan det være vanskelig å vite hvordan du kan hjelpe vedkommende. Av den grunn har vi laget en oversikt over hvordan du kan hjelpe en venn som sliter med spillavhengighet.

Du kan ikke stoppe dette problemet på egenhånd

Det første du må ha klart for deg før du forsøker å hjelpe er at du ikke kan stoppe vennen din fra å gamble eller spille helt på egenhånd. Dette fordi denne personen må selv ønske hjelp før vedkommende klarer å slutte med spillingen. Det er også viktig å huske på at du ikke skal lage unnskyldninger for vennen din eller låne vedkommende penger om han eller hun opplever problemer med pengespill. Selv om det kan virke enklere å bare bli med på løgnen, hjelper du vennen din mer ved å ta et klart standpunkt og ved å være ærlig. Men igjen er det viktigste å huske på at ansvaret, når alt kommer til alt, alltid vil ligge på den som det gjelder! Husk også på at mange andre familier og vennekretser har opplevd det samme og likevel kommet seg gjennom det. Dere er ikke alene!

Velg rett øyeblikk for å ta kontakt

Hvis vennen din viser anger for spillingen sin eller har avsluttet en spilleepisode, kan dette være et passende øyeblikk til å spørre vedkommende ut om problemstillingen. Det kan derimot være ugunstig å tilnærme seg vennen din i det han/hun spiller, dette fordi personen da mest sannsynlig ikke vil være åpen for å motta budskapet ditt. Finn et passende øyeblikk når personen ikke spiller og snakk i en forståelsesfull og omsorgsfull tone. Hvis vennen din begynner å tenke gjennom problemet, bør du være klar til å komme med noen fakta som beskriver hvordan problemet påvirker livet hans/hennes på en veldig negativ måte.

Ta utgangspunkt i dine egne følelser

Det er lurt å la samtalen fokusere rundt atferden til vedkommende og ikke personligheten hans eller hennes. Fortell hvordan de tingene vennen din gjør påvirker ditt og andres liv, men husk å ikke gå til angrep på vedkommende. Da risikerer du at vennen din går i forsvar og nekter å svare på spørsmålene dine og blir taus. Da er det bedre å heller ta utgangspunkt i dine egne følelser og hvordan de påvirkes av situasjonen: «Jeg blir så lei meg når jeg ser at du spiller fordi…». Opplever du at vennen din er voldelig eller har aggressiv atferd, bør du tenke på din egen sikkerhet og sikkerheten til de rundt deg før du fortsetter konfrontasjonen med vedkommende.

Sett grenser og opptre støttende

Det å fordømme eller blir sur på en person med spilleproblemer er uheldig, og kan føre til at han/hun bare trekker seg tilbake i sine egne problemer. Spilleavhengighet er en alvorlig sak og derfor kan det være nyttig å sette strenge og klare grenser. Om vedkommende er involvert i pengespill kan det være lurt å få noen til å ta over styringen av økonomien til personen fram til han/hun er tilbake på rett kjøl. Husk at den som spiller mest sannsynligvis gjør det av en annen grunn enn å ville tjene penger. Glem heller ikke at spillere er flinke til å lyve både overfor seg selv og de andre rundt seg.

44-åring dømt for tippebedrageri

44-åring dømt for tippebedrageri

En 44 år gammel mann er i Stavanger tingrett dømt til fengsel i fire og et halvt år for en rekke tippebedragerier.

I tillegg må han betale erstatning til 18 fornærmede på noe over en million kroner. Han fikk også inndratt en halv million kroner og er fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet i fem år.

«Tiltalte har ved sine handlinger utnyttet andre mennesker til fulle. Han har gode talegaver og bygger raskt relasjoner til andre. Disse har han utnyttet på en kynisk måte», heter det i dommen, som er i samsvar med aktors påstand.

Mannen skal ha svindlet rundt 35 butikker, kiosker og bensinstasjoner i Rogaland for til sammen 1,8 millioner kroner for å finansiere sin spilleavhengighet.

Flere unge avhengige

Flere unge avhengige

Antall spilleavhengige går ned. Samtidig som antallet spilleavhengige har gått kraftig ned, frykter psykoterapeut Ivor Høy at tallet på unge som er avhengige av å spille på nett bare vil fortsette å øke.

KRISTIANSAND– Jeg er veldig glad for å se at antallet spilleavhengige har sunket drastisk etter at spilleautomatene forsvant i 2007, men samtidig øker

…antall avhengige av å spille på nett, og de avhengige blir stadig yngre, sier Ivor Høy, psykoterapeut ved Ruspoliklinikken i Kristiansand.

NETTSPILL. Høy har per i dag ca. 45 pasienter som er aktive spillere, hvorav omtrent 30 er avhengige av å spille på nett.

– De siste tre månedene har jeg sett en klar utvikling mot at flere blir avhengige av å spille på nett, sier Høy.

De tradisjonelle spilleautomatene som sto rundt om i landets butikker og kiosker, fikk først plomberte seddelinntak i 2006, for så å bli fjernet helt i 2007. Høy, som arbeider med spilleavhengighet på fulltid, sier de nasjonale tiltakene hjalp stort på å få ned antallet spilleavhengige.

– De jeg har snakket med beskriver fjerningen av automatene som en befrielse, og det er etter min erfaring ikke primært denne gruppen som nå spiller pengespill som poker og bingo på nett. Det er hovedsakelig en yngre gruppe, med en gjennomsnittsalder på 26 år, sier Høy.

Høy mener dermed at spilleavhengige ikke nødvendigvis har gått over fra automater til nettspill. Han trekker fram ungdom i ungdomsskolen eller i videregående som den mest utsatte gruppen for spilleavhengighet på nettbaserte spill.

– Dette er den mest påvirkelige gruppen, og spilleavhengighet her kan lede til større sosiale problemer, som at interessen for skolen faller vekk, likegyldighet overfor egen helse og omverdenen, og isolasjon og tap av venner. Foreldre opplever at de ikke når gjennom til dem, akkurat som hos andre spilleavhengige, sier han, og fortsetter:

– Dette er helt klart et økende problem.

STOR NEDGANG. I 2005, toppåret for omsetning på spilleautomater, hadde Hjelpelinjen for spilleavhengige 2361 seriøse henvendelser totalt. I 2008 – det første hele året uten spilleautomater – var tallet nede i 985 henvendelser, ifølge Aftenposten. Tore Paulsen, daglig leder for Hjelpelinjen, forteller til den samme avisen at 80-90 prosent av innringingene i 2005 handlet om spilleautomater, og at de nasjonale tiltakene er å takke for den store nedgangen i antall henvendelser fra spilleavhengige. I dag er nettpoker hovedproblemet for dem som ringer inn, mens spill uten pengeinnsats, som World of Warcraft, kommer som nummer to.

SNILLE AUTOMATER. De nye, såkalte snille spilleautomatene fra Norsk Tipping, plasseres nå rundt om i landet. Det finnes foreløpig ti stykker i Kristiansand, totalt 19 i fylket. De nye automatene skal være sikret mot å skape avhengighet, blant annet gjennom en maksgrense for tap på 400 kroner daglig, og 2200 kroner i måneden.

– Jeg kjenner til to stykker som har fått tilbakefall gjennom disse automatene, og som nå spiller jevnlig på danskebåten. Bortsett fra det så virker det som om de fleste spilleavhengige ikke er interessert i de nye automatene, sier Høy.

En spilleavhengig er en person som ikke har kontroll over sitt pengespill, noe som kan føre til personlige, økonomiske og sosiale problemer.

Spilleavhengighet rammer ofte hele familien. Derfor er det gjerne pårørende som først tar initiativ til at spilleren skal gjøre noe med problemet..

Lite troverdig

Lite troverdig

Hadia Tajik er kritisk til de borgerliges idrettspolitikk.

I tillegg til økt tippenøkkel, som det er tverrpolitisk enighet om, vil Høyre styrke momskompensasjonsordningen og gi økt skattefradrag for gaver til frivillige lag og organisasjoner.

Kulturministeren mener lovnaden om styrket momskompensasjonsordning er lite troverdig.

– Høyre har de siste årene ikke vært pådriver for å bedre momskompensasjonsordningen. Når de skriver at de vil styrke den, er det lite troverdig, hevder Tajik.

Hun vil ikke gi idretten skattelette på gaver slik Høyre og Frp ønsker.

– Vi mener det å betale skatt er en fantastisk verdi for vårt felles samfunn, som igjen er med på å gjøre situasjonen enklere for idrettslag som dermed kan få mer penger tilbake, for eksempel i form av momskompensasjon.

– Den store forskjellen på oss og Høyre er at de alltid vil ha mer penger å love bort. Men når de legger opp til skattefradrag, blir det mindre penger å fordele, argumenterer Tajik.

Hun mener det blir helt feil å innføre en mer liberal spillpolitikk.

– Venstre, Høyre og Frp vil gjerne ha ordninger utenfor Norsk Tipping, men konsekvensene av de ordningene ser vi blant annet i Danmark. Der går mye av pengene til gevinster, og en mindre andel til idrett og frivillige organisasjoner. Den typen spill som konkurrerer med Norsk Tipping vil være med å kannibalisere Norsk Tipping ut, hevder Tajik.

– Høyres store problem er at de vil ha mindre penger enn oss å fordele. Det andre er at de vil samarbeide med Frp, og de er veldig tydelige i sitt prinsipprogram på at idretten må regne med å finansiere seg selv i mye større grad. Jeg lurer på hvor mange flere vafler idrettslagene må selge? Det er vanskelig å se hvordan de skal klare å finne en fornuftig mellomposisjon når de vil samarbeide med Frp.

Kasino gir flere spilleavhengige

Kasino gir flere spilleavhengige

Vi vet at tilgjengelighet øker risikoen for avhengighet, sier ekspert på spilleavhengighet. Hun støtter ikke ideen om kasino i Bergen.

Randi Skjerve er psykolog og har vært med på å utvikle et behandlingstilbud for spilleavhengige ved Bergensklinikkene. I dag jobber hun på Blå Kors Senter i Oslo, der hun er fagansvarlig for behandlingstilbudet for spilleavhengighet.

I gårsdagens BA gikk Høyre og Frp ut og luftet ideen om kasino i Bergen. Som BA har avslørt de siste dagene, finnes det flere ulovlige pokerklubber i Bergen – og omsetningen av svarte penger er stor.

Skjerve er svært skeptisk til eventuell kasinovirksomhet i Norge.

Erstatter automatene

– En slik aksept for pengespill, som et kasino er en klar indikasjon på, øker risikoen for avhengighet blant de mest sårbare gruppene – særlig yngre menn, mener hun.

Norge og Island er de eneste landene i Europa som ikke har lovlig kasinovirksomhet.

– Men kan ikke det være en måte å få regulert pokermiljø­et på?

– Det er alltid argumentet. Det er veldig farlig å undervurdere den faren tilgjengeligheten representerer, sier Skjerve.

– Forskning viser at tilgjengelighet øker risikoen for avhengighet i sårbare grupper, legger hun til.

– Men en utredning fra Sverige viser at innfø­ringen av kasino ikke ga en økning i spilleavhengighet?

– Det er en utredning jeg ikke har sett, så det blir vanskelig for meg å gå inn på den, svarer Skjerve.

– Jeg mener det er viktigere å styrke behandling og forebygging for risikogrupper fremfor å liberalisere spillmarkedet.

Unge menn

Bergenseren har sett en tendens til at flere og flere har blitt spilleavhengig av nettpoker og «live» poker i forskjellige illegale pokerbuler.

– Før de gamle automatene ble forbudt, hadde vi hovedsakelig automatspillere i behandling. Nå får vi stadig flere nettpokerspillere.

Skjerve har sett på nært hold hvilke følger spillavhengighet får.

– Det er viktig å få frem hvilke konsekvenser spillproblemer får for folk.

– For mange får dette enorme økonomiske konsekvenser. Noen mister jobbene sine og får ødelagt forholdet til familie og folk rundt seg, forklarer hun.

Befolkningsgruppen som sliter med pokeravhengighet, er dominert av unge menn.

– Problemet er at særlig denne gruppen vegrer seg for å søke hjelp, til tross for at de gjerne er i etableringsfasen. Avhengigheten kan få store konsekvenser for fremtiden deres.

Spillegal saksøker kasino

Spillegal saksøker kasino

– Australier hevder han ble lokket til gambling

Australieren krever 60 millioner kroner mer i erstatning fra et kasino enn det han har tapt.

En australsk gambler saksøker et av landets største kasinoer, etter å ha tapt millioner. Det skriver Reuters. Mannen hevder ledelsen ved kasinoet bevisst lokket ham til å spille, til tross for at det var kjent at han led av spillegalskap.

Den spillegale Harry Kakavas saksøker Crown Casino i Melbourne for 50 millioner australske dollar, i overkant av 230 millioner norske kroner. Han tapte opprinnelig 37 millioner australske dollar, drøye 170 millioner norske kroner, på kortspillet baccarat over 14 måneder.

Skal ha lokket.

I 2007, da eiendomsutvikleren Kakavas spilte, var han egentlig utestengt fra alle australske kasinoer.

Men den øverste domstolen i den australske delstaten Victoria ble fortalt at ledelsen ved Crown Casino ikke brydde seg om forbudet, ifølge avisen The Age.

Ifølge rettsdokumenter har Kakavas, med skjult opptaksutstyr, klart å fange opp at sjefer ved Crown angivelig forsøkte å lokke ham tilbake til spillebordene.

Crown eies av den australske milliardæren James Packer, som også driver et Crown-kasino i Macau, et tidligere portugisisk område i det sørlige Kina, som nå har spesiell administrativ status. I tillegg planlegger Packer et nytt kasino i Kina. I fjor var resultatet i selskapet på 370 millioner australske dollar, over 1,7 milliarder norske kroner.

En talsmann for Crown sier til Reuters at selskapet ikke planlegger å svare på de offentlige anklagene, men at de forsvarer sine handlinger.

Hvis de blir funnet skyldige, kan Crown bli dømt for brudd på flere australske lover, deriblant spesiallover for kasinovirksomhet.

Ifølge rettsdokumenter fra Melbourne finnes det e-poster med planer som beskriver hvordan Kakavas skulle lokkes tilbake til å spille. Dette etter at ledelsen fant ut at han hadde tapt millioner av dollar på gambling i Las Vegas.

Denne måneden rapporterte Crown om en omsetningsøkning på fire prosent fra spillebord og spillemaskiner. Samtidig planlegger selskapet å utvide i Macau.

Norsk Israel Senter sine nettsider kapret av casino

Norsk Israel Senter sine nettsider kapret av casino
Norsk Israel Senter sine hjemmesider er kuppet av et casino basert på Gibraltar.

Norsk Israel Senter sine hjemmesider er kuppet av et casino basert på Gibraltar.

Norsk Israel Senter sine hjemmesider har blitt kuppet av et casino basert på Gibraltar og fylt opp med reklame for skadelig spilleadferd. Måten casinoet har greid å kuppe hjemmesidene til Norsk Israel Senter på, er uvisst, men det var neppe Norsk Israels Senter at deres tidligere hjemmesider skulle fungere som en reklameplakat for skadelig og hedensk adferd. I følge et søk hos NORID.no som administrerer norske NO-domener, er eieren intet mindre enn «VISAVI (GIBRALTAR) NORGE» – et såkalt «Norsk Utenlandsk Foretak» med mystiske eiere basert i skatteparadiset Gibraltar, som er et av de mest populære skatteparadisene for nettkasinoer. Et reversert søk i databasen til NORID, viser at VISAVI ikke bare har kuppet Norsk Israel Senter sine hjemmesider, men også hjemmesidene til Ryfylke friluftsråd, Ostepatiskolen, Eidsfossefestivalen og Vest-Norges Opera.

Denne måten å drive markedsføring på er dessverre ikke unik for nettkasinoer, og det er antakeligvis flere enn VISAVI som bruker denne teknikken for å stjele adresser som ikke ligger inne i brannmurer og blokkeringer for å nå ut til potensielle ofre. Aggressiv markedsføring er varemerket til kasino-bransjen, og dette føyer seg inn i rekken av tvilsomme og rene ulovligheter fra ulike bransjeaktører. Dette må uansett stoppes av norske myndigheter. Det er helt vannvittig at det skal være lov å kapre til seg andres nettadresser på denne måten, og attpåtil fylle de opp med reklame for ting som er ulovlig å markedsføre i Norge.

Undertegnede vil ta kontakt med Lotteritilsynet for å høre om dette kan bli satt en stopper for, og jeg oppfordrer alle andre som leser dette til å gjøre det samme!

Er det på tide å vrake spillemonopolet?

Er det på tide å vrake spillemonopolet?

Bildetekst: Kulturminister Hadia Tajik frykter flere kan pådra seg gamblingproblemer hvis private spillselskaper slippes løs i Norge.

Nei, det bør fortsette. Det overordnede målet for norsk pengespillpolitikk er å sikre ansvarlighet. Derfor er vi opptatt av å ha et sterkt trygghetsregime rundt spillerne og offentlig kontroll med spillene.

Det løser vi best gjennom en aktør under offentlig kontroll. Er du bekymret over at kjente norske sportsstjerner profilerer utenlandske spillselskaper? Jeg er enig med Idrettsforbundet i at utøvere bør tenke seg om før de utfordrer finansieringsmodellen i norsk idrett. Svekkes Norsk Tipping, svekkes finansieringen av idretten. Hva er det som er så ille med de private selskapene? Vi frykter mer konkurranse og aggressiv markedsføring, som kan gi flere med spilleproblemer. Jeg tror ikke selskaper som drives fra skatteparadiser gløder for nye haller i norske kommuner. Målet for disse er privat utbytte. Hvorfor er Norsk Tipping bedre? Vi vet at Norsk Tipping har ansvarlighetssystemer på plass som fungerer. Det gjenspeiles også i statistikken fra hjelpelinjen der spill som ikke har tillatelse i Norge troner på toppen. Hvis Norsk Tipping skal være så ansvarlig, hvordan kan det ha seg at de får lov til å ha trekningene sine på den statlige tv-kanalen i beste sendetid? Tallspill som Lotto, Viking Lotto og Extra utgjør en veldig lav risiko for problematisk spill. Kun 0,9 % av dem som kontaktet hjelpelinjen i 2012 sier at Lotto, Viking Lotto, Extra, Joker eller Keno er hovedproblemspillet. Nasjonal og internasjonal forskning indikerer det samme. Synes du Norsk Tipping tar spillavhengighet seriøst nok? Norsk Tipping har vært i forkant av utviklingen når det gjelder spillansvar, med tiltak som obligatoriske spillkort, aldersgrenser og beløpsgrenser. Dette er et område Norsk Tipping jobber aktivt med hele tiden. Det er alltid mulig å forbedre seg, men min oppfatning er at Norsk Tipping tar spilleavhengighet svært seriøst. Hvorfor utreder dere ikke en lisensmulighet for private spillselskaper, når enkelte andre land har gått over til dette og når dette kanskje kan gi enda mer penger til idretten? Vi ser fra land som har prøvd dette at det blir mindre inntekter til formål. Høyere gevinstandeler og overskudd til private investorer gjør at det blir langt mindre igjen til eventuelle overskuddsmottagere. Idretten har jo også vært veldig klare på at de ikke ønsker en slik lisensordning. De private spillselskapene betaler i dag en høyere prosent tilbake til tipperne enn det Norsk Tipping gjør. Er det ikke en risiko for at monopolet etter hvert vil bli utkonkurrert og dermed idretten miste sine inntekter?

De siste årene har vi sett at antallet som spiller hos private spillselskaper uten tillatelse i Norge har flatet ut og gått noe ned. Det er ingenting som tyder på at Norsk Tipping blir utkonkurrert. Samtidig er det verdt å peke på at det er blant annet de private spillselskapenes høye gevinstandeler som gjør at omfanget av potensielt overskudd til gode formål blir lavt.

Nettpoker – største problemet blant mange unge

Nettpoker – største problemet blant mange unge

Bildetekst: Norsk Tipping-gevinster på godt over 100 millioner kroner har ikke ført til økt spilleavhengighet så langt.

LYNGEN (Nordlys): – Vi har i alle fall ikke fått flere henvendelser etter slike gevinster, sier lederen i Spilleavhengighet Norge, Lill Tove Andreassen Bergmo til Nordlys. Derimot rettes blikket spesielt mot dataspillene og rollespillene som de unge er opptatt av.

– Også noen eldre opptil 70 år sliter med spilleavhengighet, sier hun.

– Vi merker ikke at de kjempeutbetalingene på Lottospillene den siste tiden har ført til økte henvendelser til oss, sier hun. Det er ikke det som er det største problemet. Derimot er nettpoker blitt et stort problem for mange, sier hun. Foreningen har også fått mye omtale i det siste ikke minst på grunn av at kjendiser som promoterer utenlandske spilleselskaper.

Også i år skal Spilleavhengighet Norge ha sin høstsamling i Lyngen. Da møtes landsstyret på Lyngen Havfiske- og tursenter.

– Der blir temaet dataspillproblematikk som en diagnose eller ikke, sier Andreassen Bergmo. Vi retter søkelyset mot rettigheter og konsekvenser med og uten å få en diagnose. Dette er et meget aktuelt tema nå for tiden ut fra henvendelsene vi får. Uten å få fastsatt en diagnose på spilleavhengigheten faller mange utenfor støttesystemet. På møtet i Lyngen håper vi å få både representant fra NAV og lege/psykolog til å foredra. Også Norsk Tipping vil være til stede for å informere om de nye spillesystemene som skal lanseres.

Lill Tove Andreassen Bergmo understreker at Spilleavhengighet Norge er et lavterskeltilbud. Så langt i år har man hatt 120 henvendelser- ikke minst fra fortvilte foreldre. Hun er nå ansatt i 30 prosent stilling i Spilleavhengighet Norge. Arbeidet hun har utført er blitt lagt merke til.

Nylig ble hun stemt fram som vinner av Kvinner i Tiden-konkurransen. Premien var et gavekort på 10 000 kroner til bruk på Confex Norge sine kurs.

I region nord ble Åse Mette Østland valgt til ny leder.

Døren på gløtt for poker-ja i Høyre

Døren på gløtt for poker-ja i Høyre

Høyre-leder Erna Solberg åpner døren på gløtt for en oppmyking av pokerforbudet.Verdens største nettbaserte pokertjeneste, Pokerstars, har bedt om norsk lisens for å tilby pokerspill i Norge.
I bytte mot lisens vil det underlegge seg norsk kontroll og betale skatt på spilleinntektene. Organisert pokerspill er i dag forbudt. Fremskrittspartiet og Venstre er begge for en liberalisering. Høyres syn kan endre seg etter landsmøtet i mai.

– Dette er en sak som helt sikker vil komme opp og bli diskutert på landsmøtet. Høyre har stått for Ð og står fortsatt for at inntektene fra pengespill skal komme frivilligheten til gode. Derfor er det viktig at det ikke kommer inn helkommersielle ordninger som utvanner dette, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Hun gjennomførte denne uken politiske samtaler i London i et av landene som var først ute med å gi selskaper lisens for å tilby nettpoker. Selv om organisert pokerspill er forbud i Norge, kan nordmenn spille på utenlandske nettsider uten å bryte norsk lov. Ifølge Lotteritilsynet legger nordmenn igjen rundt fem milliarder kroner årlig på utenlandske spillsider. På Høyres landsmøte vil Unge Høyre-leder Paul Joakim Sandøy kjempe for en legalisering av poker. Sandøy er åpen for forslaget fra Pokerstars om at utenlandske selskaper kan få norsk pokerlisens.

For ham er kontroll og oversikt over pokerspillingen et viktig formål med liberaliseringen. Han mener det i seg selv er problematisk at det finnes et forbud mor poker i Norge.
– Poker er et ferdighetsspill, og det er absurd at det er lov å tippe på hest men ikke å spille poker. Dette er en såpass stor idrett og et stort spill at vi må finne en løsning.

Partileder Erna Solberg mener avveiningen er noe vanskeligere.
– Poker bidrar til noe vi forsøker å bekjempe nemlig spillegalskap. Vi må derfor finne en balanse. Og så må vi sikre oss at det som tjenes på disse pengespillene går til frivilligheten, sier Solberg.

Hun påpeker at spilleavhengighet var grunnen til at spilleautomatene ble fjernet i Norge:
– Det er viktig å passe på grensene slik at småspilling ikke ender opp i store problemer.