Lite troverdig

Lite troverdig

Hadia Tajik er kritisk til de borgerliges idrettspolitikk.

I tillegg til økt tippenøkkel, som det er tverrpolitisk enighet om, vil Høyre styrke momskompensasjonsordningen og gi økt skattefradrag for gaver til frivillige lag og organisasjoner.

Kulturministeren mener lovnaden om styrket momskompensasjonsordning er lite troverdig.

– Høyre har de siste årene ikke vært pådriver for å bedre momskompensasjonsordningen. Når de skriver at de vil styrke den, er det lite troverdig, hevder Tajik.

Hun vil ikke gi idretten skattelette på gaver slik Høyre og Frp ønsker.

– Vi mener det å betale skatt er en fantastisk verdi for vårt felles samfunn, som igjen er med på å gjøre situasjonen enklere for idrettslag som dermed kan få mer penger tilbake, for eksempel i form av momskompensasjon.

– Den store forskjellen på oss og Høyre er at de alltid vil ha mer penger å love bort. Men når de legger opp til skattefradrag, blir det mindre penger å fordele, argumenterer Tajik.

Hun mener det blir helt feil å innføre en mer liberal spillpolitikk.

– Venstre, Høyre og Frp vil gjerne ha ordninger utenfor Norsk Tipping, men konsekvensene av de ordningene ser vi blant annet i Danmark. Der går mye av pengene til gevinster, og en mindre andel til idrett og frivillige organisasjoner. Den typen spill som konkurrerer med Norsk Tipping vil være med å kannibalisere Norsk Tipping ut, hevder Tajik.

– Høyres store problem er at de vil ha mindre penger enn oss å fordele. Det andre er at de vil samarbeide med Frp, og de er veldig tydelige i sitt prinsipprogram på at idretten må regne med å finansiere seg selv i mye større grad. Jeg lurer på hvor mange flere vafler idrettslagene må selge? Det er vanskelig å se hvordan de skal klare å finne en fornuftig mellomposisjon når de vil samarbeide med Frp.

This post was written by

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *