Oslo

Spilleavhengige i Oslo

Støttegruppen for spilleavhengige i Oslo var den første i landet, og utspringet for dagens støttenettverk.

Støttenettverket for spilleavhengige hadde sitt første treff i Oslo. En gruppe spilleavhengige bestemte seg for å ta kontakten via nett til fysiske treff. Dels for å komme seg bort fra datamaskinen og husets fire vegger, og dels for å kunne prate med noen som forstod hva man slet med, uten å politisere diskusjonen. Initiativtakerne følte at de andre organisasjonene i for stor grad var dominert av pårørende som ønsket å gjøre spilleavhengighet til et politisk spørsmål, heller enn et medisinsk problem.

Og som sagt, så gjort. Første treff var en suksess, og gradvis kom det flere til. Fem ble til ti, så falt noen fra på grunn av flytting, studier og jobb, og etterhvert kom nye til igjen. En hard kjerne av de fire første har likevel bestått og er drivkraften i Oslo-gruppen, og en viktig faktor for at ting går så godt som det gjør. Av aktiviteter, kan det blant annet trekkes frem kokkekurs, fjellturer og kinoturer. Det sosiale er også her i sentrum, og poenget er at plassen for de alvorlige samtalene skal komme naturlig inn i det sosiale samværet. Ingen er tjent med å tvinge hverken seg selv eller andre til åpne seg opp om egne problemer til fremmede. Slikt krever et etablert tillitsforhold, og det tror vi best skapes gjennom sosial aktivitet.

Så er jo også arrangementene gode unnskyldninger for å komme seg ut i blant, gjøre noe annerledes og treffe nye mennesker i trygge omgivelser. Vi er svært sjelden flere enn ti på de ulike arrangementene, og like sjelden færre enn fem. Unntak forekommer dog, men alt pleier å gjennomføres. På en famøs skitur, møtte det en gang kun opp tre stykker. Imidlertid var det veldig kjekt for de tre som faktisk kom. Man er ikke nødt til å være mange for å ha det hyggelig, og heldigvis er jo målgruppen en ganske begrenset minoritet, så det er begrenset hvor mange man kan vente seg møter opp.

Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du lurer på her.