Rektor: – Noen elever i ferd med å utvikle spillavhengighet

Rektor: – Noen elever i ferd med å utvikle spillavhengighet

Akershus Amtstidende, 11.04.2013

Rundt 20 elever i grunnskolen i Frogn møter i dag ikke opp på skolen på grunn av angst eller skolevegring. Politikerne er bekymret. På ungdomstrinnet synes antallet skolevegrere å være økende, ifølge skolemeldingen, som understreker viktigheten av å fange opp disse elevene på et tidlig tidspunkt. – Skolevegring er et økende problem. Årsakene er sammensatte, sier rektor Kjell Gunnar Moen ved Seiersten ungdomsskole, og viser til at i tallet 20 er det også regnet inn noen som har vært lenge borte fra skolen på grunn av fysisk sykdom. Andre er skolelei. Noen opplever at skolen ikke «treffer», og noen har psykiske lidelser som gjør at de vegrer seg mot å gå på skolen. Enkelte elever kan ha lange fravær på grunn av mobbing som skolen ikke har kjent til. – Og så har vi noen som er i ferd med å utvikle spilleavhengighet. De er i ferd med å spille bort livet sitt, konstaterer Moen.

– Kan være vanskelig

– Hva gjøres konkret i dag for å få skolevegrere tilbake igjen på skolen? – Noen kan vi gi tilbud om hjemmeundervisning i en periode. Noen har sykdommer som må få ta tiden sin. Med begynnende spilleavhengighet er det vanskelig. Her må både foreldre, skole og andre hjelpere være involvert, og det kan være vanskelig å bryte mønsteret, sier Kjell Gunnar Moen.

Jobber med veileder

Det jobbes nå med en veileder, hvor det vil stå hvordan man skal ta tak i fravær. Denne skal være til hjelp for lærerne, og enhet for barn, unge og familier jobber med den sammen med skolene. Seiersten-rektoren peker også på at Frogn har en god barne- og ungdomspsykolog som jobber med dette, og at familieteamet er et lavterskeltilbud som kan gi hjelp når familiene sliter med å få et barn eller en ungdom til å gå på skolen. – Terskelen for å komme på skolen blir høyere og høyere jo lenger eleven har vært borte, sier han, og understreker at skolen, foresatte og eleven selv må samarbeide tett for å løse problemet.

– Det forskrekker meg å lese

Da Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur behandlet skolemeldingen på sitt møte denne uka var Merethe Solberg (KrF) forskrekket over å lese hvor mange skolevegrere vi har i Frogn. Hun synes tallet er høyt. – Dette vil jeg at vi legger ekstra trykk på framover, sa hun, og understreket at det er viktig at man har riktig kompetanse tilgjengelig for å ta tak i problemet. Thora Bakka (H) var opptatt av at nulltoleranse mot mobbing er en forutsetning for et godt skolemiljø. – Jeg tror at mye av skolevegringen ligger der. Dessverre. Mobbing er et kjempeproblem, sa hun. Grethe Reinhardtsen (FrP) støttet dette og skulle gjerne sett at konkrete tiltak når det gjelder nulltoleranse mot mobbing ble nevnt spesielt.

Tagged with , ,
This post was written by

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *