Spilleavhengighet

Spilleautomat

Mange spilleavhengige i Norge er avhengige av spilleautomater på nett eller de utplassert i bingohaller og på kasinoer.

Spilleavhengighet eller spillegalskap eller ludomani som det også kalles, er definert medisinsk som en tilstand hvor du er avhengig av pengespill. De siste årene har man dog sett at spesielt unge blir avhengige av dataspill som ikke direkte involverer penger. Typisk er dette spill som åpner for virtuell sosial interaksjon. Nettopp denne sosiale interaksjonen er også for mange en utløsende, og forsterkende årsak, til at de fortsetter spillingen også etter at de innser at de har et spilleproblem. På mange casino på nett er det nemlig lagt til rette for at spillerne skal kunne prate og diskutere med hverandre mens spillet pågår. Nettopp denne sosiale biten, som forsvinner når man slutter å spille, er noe støttenettverket for spilleavhengige i særlig grad ønsker å fylle.

Når er man spilleavhengig?

Tradisjonelt har linjen mellom en spiller og en spilleavhengig gått på hvor mye som tapes. En spiller som taper mer enn han eller hun har økonomi til å kunne tillate, hadde per definisjon et spilleproblem. Imidlertid er ikke dette en helt oppdatert forståelse av spilleavhengighet i dagens samfunn, hvor ikke spilleavhengige nødvendigvis har et problematisk forhold til pengespill. En lekmanns definisjon kan derfor sies å være at du har et spillproblem, eller i det minste et problematisk forhold til spill, om det går ut over sosiale aktiviteter, arbeid eller skole, eller familiære relasjoner.

Jeg har et spilleproblem

Om du vet, eller mistenker, at du har et spilleproblem, bør du som første steg gå til fastlegen din. Fortell at du mistenker du har et spilleproblem, og om spillingen. Fastlegen din vil da gi en rekvisisjon videre til en psykiater for utredning, eller i noen tilfeller direkte til en behandlingsinstitusjon spesialisert for å bistå spilleavhengige. Om du er bekymret for at utenforstående skal få kunnskap om dine bekjennelser, anbefaler vi deg å få sperret journalen din. Det kan du enkelt gjøre ved å skrive et brev til din fastlege og be han eller henne om å sperre din journal.