Uskyldig gambling?

Uskyldig gambling?

Kombinasjonen av reklame-TV og internett har gjort gambling allestedsnærværende. Endog den en gang så uskyldige fotballtippingen tilbyr fiffige odds-spill som gjør at storgambling lett kan finne sted innenfor Norsk Tippings statsvelsignede rammer.

For all del, uskylden lenge leve. Jeg har en venninne som spiller lotto for 20 kroner i uken. Ikke mer, ikke mindre. Og for egen del har spenningen over en tippekamp blitt økt mang en gang med en 50-kroners tippelapp ved siden av meg. Jeg er også fullt klar over at Norsk Tipping finans- ierer norsk idrett, inkludert barne- og ungdomsidrett. Hvem kan mislike slikt?

Veien fra det uskyldige til det farlige er imidlertid kort. Når Betsson og Mr. Green gang på gang på gang forkynner at fantastiske spill med gode rabatter bare er en internett-adresse og et kredittkort unna, helt lovlig og med kjempegevinster som fristelse, tar det ikke lang tid før tusener av kroner er forsvunnet i håpløs gambling.

For selvsagt er gamblingen mer eller mindre håpløs. Norsk Tipping nøler ikke med å fortelle om enorme premier i sine lottospill. I mai fikk vi tidenes største gevinst her i landet: 216 millioner kroner! Det man glemmer, er at sjansene for å vinne slike summer er mikroskopiske. Hele spillets mening er at de fleste skal tape. Muligheten for jackpot er nesten lik null. Muligheten for spilleavhengighet er langt større.

Liker man selve spenningen, er det mer rasjonelt å investere i aksjer! Man kan velge risikable investeringer og fortsatt ha en langt større sjanse for å vinne – og langt mindre sjanse for å tape – enn i lotto og tipping. Og som min far pleide å si: Det er trekning hver dag. Er man idealist, er mulighetene for samfunnsbyggende investeringer mange. Så når skal vi få se aksjefond reklamere for seg selv som et sunt alternativ til gamblingen?

Ikke dermed et vondt ord sagt om den 20-kroners Lotto-kupongen eller spenningen rundt hvordan det går med Arsenal på tippekupongen…

Rektor: – Noen elever i ferd med å utvikle spillavhengighet

Rektor: – Noen elever i ferd med å utvikle spillavhengighet

Akershus Amtstidende, 11.04.2013

Rundt 20 elever i grunnskolen i Frogn møter i dag ikke opp på skolen på grunn av angst eller skolevegring. Politikerne er bekymret. På ungdomstrinnet synes antallet skolevegrere å være økende, ifølge skolemeldingen, som understreker viktigheten av å fange opp disse elevene på et tidlig tidspunkt. – Skolevegring er et økende problem. Årsakene er sammensatte, sier rektor Kjell Gunnar Moen ved Seiersten ungdomsskole, og viser til at i tallet 20 er det også regnet inn noen som har vært lenge borte fra skolen på grunn av fysisk sykdom. Andre er skolelei. Noen opplever at skolen ikke «treffer», og noen har psykiske lidelser som gjør at de vegrer seg mot å gå på skolen. Enkelte elever kan ha lange fravær på grunn av mobbing som skolen ikke har kjent til. – Og så har vi noen som er i ferd med å utvikle spilleavhengighet. De er i ferd med å spille bort livet sitt, konstaterer Moen.

– Kan være vanskelig

– Hva gjøres konkret i dag for å få skolevegrere tilbake igjen på skolen? – Noen kan vi gi tilbud om hjemmeundervisning i en periode. Noen har sykdommer som må få ta tiden sin. Med begynnende spilleavhengighet er det vanskelig. Her må både foreldre, skole og andre hjelpere være involvert, og det kan være vanskelig å bryte mønsteret, sier Kjell Gunnar Moen.

Jobber med veileder

Det jobbes nå med en veileder, hvor det vil stå hvordan man skal ta tak i fravær. Denne skal være til hjelp for lærerne, og enhet for barn, unge og familier jobber med den sammen med skolene. Seiersten-rektoren peker også på at Frogn har en god barne- og ungdomspsykolog som jobber med dette, og at familieteamet er et lavterskeltilbud som kan gi hjelp når familiene sliter med å få et barn eller en ungdom til å gå på skolen. – Terskelen for å komme på skolen blir høyere og høyere jo lenger eleven har vært borte, sier han, og understreker at skolen, foresatte og eleven selv må samarbeide tett for å løse problemet.

– Det forskrekker meg å lese

Da Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur behandlet skolemeldingen på sitt møte denne uka var Merethe Solberg (KrF) forskrekket over å lese hvor mange skolevegrere vi har i Frogn. Hun synes tallet er høyt. – Dette vil jeg at vi legger ekstra trykk på framover, sa hun, og understreket at det er viktig at man har riktig kompetanse tilgjengelig for å ta tak i problemet. Thora Bakka (H) var opptatt av at nulltoleranse mot mobbing er en forutsetning for et godt skolemiljø. – Jeg tror at mye av skolevegringen ligger der. Dessverre. Mobbing er et kjempeproblem, sa hun. Grethe Reinhardtsen (FrP) støttet dette og skulle gjerne sett at konkrete tiltak når det gjelder nulltoleranse mot mobbing ble nevnt spesielt.