Uskyldig gambling?

Uskyldig gambling?

Kombinasjonen av reklame-TV og internett har gjort gambling allestedsnærværende. Endog den en gang så uskyldige fotballtippingen tilbyr fiffige odds-spill som gjør at storgambling lett kan finne sted innenfor Norsk Tippings statsvelsignede rammer.

For all del, uskylden lenge leve. Jeg har en venninne som spiller lotto for 20 kroner i uken. Ikke mer, ikke mindre. Og for egen del har spenningen over en tippekamp blitt økt mang en gang med en 50-kroners tippelapp ved siden av meg. Jeg er også fullt klar over at Norsk Tipping finans- ierer norsk idrett, inkludert barne- og ungdomsidrett. Hvem kan mislike slikt?

Veien fra det uskyldige til det farlige er imidlertid kort. Når Betsson og Mr. Green gang på gang på gang forkynner at fantastiske spill med gode rabatter bare er en internett-adresse og et kredittkort unna, helt lovlig og med kjempegevinster som fristelse, tar det ikke lang tid før tusener av kroner er forsvunnet i håpløs gambling.

For selvsagt er gamblingen mer eller mindre håpløs. Norsk Tipping nøler ikke med å fortelle om enorme premier i sine lottospill. I mai fikk vi tidenes største gevinst her i landet: 216 millioner kroner! Det man glemmer, er at sjansene for å vinne slike summer er mikroskopiske. Hele spillets mening er at de fleste skal tape. Muligheten for jackpot er nesten lik null. Muligheten for spilleavhengighet er langt større.

Liker man selve spenningen, er det mer rasjonelt å investere i aksjer! Man kan velge risikable investeringer og fortsatt ha en langt større sjanse for å vinne – og langt mindre sjanse for å tape – enn i lotto og tipping. Og som min far pleide å si: Det er trekning hver dag. Er man idealist, er mulighetene for samfunnsbyggende investeringer mange. Så når skal vi få se aksjefond reklamere for seg selv som et sunt alternativ til gamblingen?

Ikke dermed et vondt ord sagt om den 20-kroners Lotto-kupongen eller spenningen rundt hvordan det går med Arsenal på tippekupongen…

Norsk Tipping skaper spillproblem

Norsk Tipping skaper spillproblem

Fremover, 11.04.2013

Norsk Tippings rekordresultat i 2012, med 4 milliarder kroner til kultur, idrett og humanitære organisasjoner, er en god nyhet for alle som er opptatt av disse viktige samfunnssektorene, ikke minst frivilligheten.

Det er til sammenligning fire ganger mer enn alle Internett-baserte, private spillselskaper i Europa betalte i skatt i 2011 til sammen. Like fullt står selskapet foran vanskelige veivalg fordi Norsk Tipping skal ivareta tilsynelatende motstridende hensyn: Attraktivitet og ansvarlighet.

Norsk Tipping har tre hovedoppgaver:

  • Tilby så attraktive spill at folk flest velger selskapets produkter i stedet for ulovlig utenlandske nettaktører.
  • Tilby spillene i betryggende for-mer under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative konsekvenser av pengespillene
  • Gjennom effektiv drift sørge for at overskuddet fra spillene går til kultur, idrett og frivillighet får betydelige midler til å drive virksomheten.
  • Kort sagt: Norsk Tipping skal tilby spill som er til glede både for den enkelte og samfunnet, ikke en byrde.

Dette er en balansegang som er krevende, og som forutsetter at Norsk Tipping både har kunnskap og systemer som kan forhindre problematisk spilleaktivitet.

Norsk Tipping skal kanalisere folks interesse for spill inn i ansvarlige og trygge rammer. Dette er helt parallelt med Vinmonopolets oppgaver når det gjelder alkoholomsetning. I dag spiller nordmenn for femseks milliarder kroner i året på utenlandske spillselskaper. Dette er selskaper som først og fremst har overskudd til aksjonærene som formål, ikke penger til samfunnsnyttige for-mål eller å forhindre spilleproblemer. Norsk Tipping har fått i opp-drag fra eieren Kulturdepartementet å lansere nettbaserte spill som kan bidra til at noen av de seks milliardene «hentes hjem» til Norge for å redusere risikoen for problematisk spillatferd og organisert kriminalitet knyttet til pengespill. Dette skal Norsk Tipping gjøre i 2013 og en positiv effekt av dette vil også være at spillaktiviteten skaper verdier for samfunnsnyttige formål fremfor å fylle opp private lommer i skatteparadiser. All statistikk viser at spill på utenlandske nettselskap skaper de største og fleste spillavhengighetsproblemene i Norge. Tilbyderne er mange, og de driver særdeles aggressiv markedsføring. Skal kampen mot spillavhengighet lykkes, må norske forbrukere ha et tilbud på hjemmebane som er attraktiv, men som samtidig forebygger og forhindrer spillavhengighet. Dette kan være tak på innsats, tak på tap, stengning deler av døgnet, og brukervennlige muligheter for å sette grenser for både tid og beløp man selv ønsker å bruke på spill. I tillegg vil spillaktiviteten monitoreres løpende for å avdekke uheldig spillatferd og det vil kontinuerlig bli arbeidet for å sørge for at Norsk Tipping utgjør en positiv forskjell fra de utenlandske nettaktørene i dette markedet.

Norsk Tipping sine spill brukes også av spilleavhengige.

Norsk Tipping sine spill brukes også av spilleavhengige.

Det er ikke enkelt å være både attraktiv og ansvarlig i et internasjonalt spillmarked som reklamerer med stadig høyere premier og er stadig mer aggressiv i sin markedsføring. (Målt i reklametid har ulovlige utenlandske tilbydere nesten 80 prosent av norsk TV-reklame for spill). Like fullt; det er mulig å være både attraktiv OG ansvarlig. Norsk Tipping har rekordomsetning i 2012, uten at det er registrert at antallet spilleavhengige øker. Selskapet kanaliserer stadig mer av befolkningens spillelyst til spill som kommer norsk frivillighet til gode, og som ikke belaster sosialbudsjettene. Men for å si det i klartekst: Dersom valget står mellom økonomisk vekst eller spilleansvarlighet, vil Norsk Tipping prioritere ansvarligheten. Det er grenser for hvor mye overskudd Norsk Tipping kan skape uten at det skaper problemer for enkeltspilleren og samfunnet.

Norsk Tippings kunder er som spillere ellers i verden, de drømmer om den store gevinsten enten de spiller mye eller lite. På ett område skiller de seg likevel ut: De har et personlig spillerkort. Ingen andre land har et system med 100 prosent registrert spill hvor spilleren må identifisere seg før de får spilt. Spillerkortet gir mulighet for frivillig overvåkning av egen spilleatferd og gjør det mulig for den enkelte kunde å sette egne grenser for hvor mye han eller hun ønsker å spille for. Verktøy for selvkontroll vil være på plass før Norsk Tipping lanserer sine nettbaserte spill i 2013.

Aller viktigst er erkjennelsen av at spill kan skape problemer for den enkelte og for samfunnet. Et fornuftig regulert spill er til glede både for fellesskapet og enkeltindividet. Uregulerte spill vet vi bidrar til økt spillavhengighet og personlige tragedier.