Nettpoker – største problemet blant mange unge

Nettpoker – største problemet blant mange unge

Bildetekst: Norsk Tipping-gevinster på godt over 100 millioner kroner har ikke ført til økt spilleavhengighet så langt.

LYNGEN (Nordlys): – Vi har i alle fall ikke fått flere henvendelser etter slike gevinster, sier lederen i Spilleavhengighet Norge, Lill Tove Andreassen Bergmo til Nordlys. Derimot rettes blikket spesielt mot dataspillene og rollespillene som de unge er opptatt av.

– Også noen eldre opptil 70 år sliter med spilleavhengighet, sier hun.

– Vi merker ikke at de kjempeutbetalingene på Lottospillene den siste tiden har ført til økte henvendelser til oss, sier hun. Det er ikke det som er det største problemet. Derimot er nettpoker blitt et stort problem for mange, sier hun. Foreningen har også fått mye omtale i det siste ikke minst på grunn av at kjendiser som promoterer utenlandske spilleselskaper.

Også i år skal Spilleavhengighet Norge ha sin høstsamling i Lyngen. Da møtes landsstyret på Lyngen Havfiske- og tursenter.

– Der blir temaet dataspillproblematikk som en diagnose eller ikke, sier Andreassen Bergmo. Vi retter søkelyset mot rettigheter og konsekvenser med og uten å få en diagnose. Dette er et meget aktuelt tema nå for tiden ut fra henvendelsene vi får. Uten å få fastsatt en diagnose på spilleavhengigheten faller mange utenfor støttesystemet. På møtet i Lyngen håper vi å få både representant fra NAV og lege/psykolog til å foredra. Også Norsk Tipping vil være til stede for å informere om de nye spillesystemene som skal lanseres.

Lill Tove Andreassen Bergmo understreker at Spilleavhengighet Norge er et lavterskeltilbud. Så langt i år har man hatt 120 henvendelser- ikke minst fra fortvilte foreldre. Hun er nå ansatt i 30 prosent stilling i Spilleavhengighet Norge. Arbeidet hun har utført er blitt lagt merke til.

Nylig ble hun stemt fram som vinner av Kvinner i Tiden-konkurransen. Premien var et gavekort på 10 000 kroner til bruk på Confex Norge sine kurs.

I region nord ble Åse Mette Østland valgt til ny leder.

Sportspenger i spill

Sportspenger i spill

Det er naivt å tro at spillselskaper i skatteparadiser vil sende overskuddet sitt til norsk idrett og kultur, skriver Inge Andersen. Hele overskuddet fra Norsk Tipping tilfaller idrett, kultur og humanitære organisasjoner. Det er naivt å tro at internasjonale gamblingselskaper med base i det kriserammede Kypros og andre skatteparadiser skal sende penger til disse formålene i Norge.

Norges idrettsforbund har registrert at utenlandske gamblingselskaper til stadighet vil fortelle oss om deres fortreffelighet og gavmildhet overfor det norske samfunnet. Dette skjer samtidig med at USAs tidligere president Bill Clinton for kort tid siden besøkte Norge, og ville på vegne av Postkodelotteriet ha tillatelse til å starte i Norge. Dette nederlandske spillet vil selvsagt skape en kannibaliseringssituasjon for den statlige spillpolitikken.

For norsk idrett handler denne diskusjonen både om et historisk og kulturelt samarbeid som har vart i 65 år, og som har sikret idretten forutsigbare og gode rammevilkår, og om et verdivalg for oss som Norges desidert største folkebevegelse. For samfunnet handler det primært om den sosialpolitiske dimensjonen. Det handler om å begrense uønsket og skadelig spillatferd, samtidig som ansvarlige spill gir milliarder av kroner i årlige inntekter til gode formål.

Det aller viktigste for norsk idrett er gode og forutsigbare rammevilkår for hele idretten. Når Norges idrettsforbund samlet på flere Idrettsting har støttet Norsk Tippings enerett på pengespill, handler det både om at modellen har gitt historisk forutsigbarhet og god finansiering, men også at midlene gjennom Norsk Tipping har vært utløsende for betydelige midler fra kommunene til bygging av idrettsanlegg og Ð ikke minst Ð fordi en enerettsmodell har vært et godt virkemiddel for å begrense skadene ved spill.

I tillegg er det slik at tilførsel av spillemidler til idretten utløser andre både offentlige midler og økonomiske ressurser fra næringslivet. Derfor er selvsagt Norges idrettsforbund særdeles glad for at Regjeringen og Stortinget tverrpolitisk går inn for å tildele en større andel (64 prosent) fra Norsk Tipping til idretten innen 2015.

Det ville være oppsiktsvekkende om Norges største barne- og ungdomsorganisasjon skulle stille seg likegyldig til de etiske sidene ved finansieringsmodellen vår. Vi ønsker å bidra til å begrense uønsket spilladferd.

Den gang staten ved Kulturdepartementet ønsket å forby spillautomater, stilte Idrettsforbundet seg samlet og lojalt bak politikken Ð til tross for at dette medførte et betydelig inntektstap for organisasjonen, et inntektstap som for øvrig fortsatt ikke er dekket inn. Vi har fortsatt tiltro til at staten (ved Lotteri- og stiftelsestilsynet) er sitt kontrollansvar bevisst, og regulerer Norsk Tippings spill slik at de skjer innen ansvarlige rammer. Samtidig må også Norsk Tipping være seg sitt ansvar bevisst. Selskapet kan ikke tilby alle de produktene som internasjonale gamblingselskaper og andre har, og som kan være med på å drive fram problematisk spilladferd.

Norsk idretts dilemma ligger i skjæringspunktet mellom å ha et reelt behov for bedre finansiering og ønsket om å være en positiv samfunnsaktør. Vi ønsker en fortsatt enerettsmodell fordi det gir en god finansiering, og fordi det i et samfunn som tillater spill, er den beste beskyttelsen mot spillavhengighet.

På grunn av dette kan ikke og vil ikke norsk idrett si ja til alt som kan gi større inntekter. Vi tror ikke at en åpning for andre aktører med andre formål for overskudd og utbytte vil gi like store summer til overskuddsmottakerne som dagens modell, uten en dramatisk økning i spillaktiviteten. Det vil ikke Norges idrettsforbund bidra til.

Vi tror at Norsk Tipping fortsatt er best for norsk idrett når det gjelder forutsigbar finansiering. Derfor er vi glade for at politikerne viser en samlet respekt overfor idretten og den posisjon og kraft idretten har i vårt samfunn gjennom å endre tippenøkkelen og derigjennom å slå ring både om idretten og enerettsmodellen for spill.

Inge Andersen er generalsekretær i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komit.